Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики (новий і новітній час)

Остання редакція: 25.11.19

Публікаціі з предмету

  • Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики (новий і новітній час) (246 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики (новий і новітній час)»,081 для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) 6Ю01 «Правознавства»25 Листопада 2019 р.