Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Про результати акредитації освітніх програм «Інформаційні управляючі системи та технології», «Системи штучного інтелекту»31 Липня 2020р.

На черговому засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що відбулося 23 липня, було розглянуто акредитаційні справи освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти «Системи штучного інтелекту», «Інформаційні управляючі системи та технології» спеціальності 122 «Комп'ютерні науки».  Обидві освітньо-професійні програми отримали високу експертну оцінку і були акредитовані. Із експертними висновками ГЕР щодо акредитації освітніх програм можна ознайомитись за посиланнями: 

Вітаємо професорсько-викладацький склад кафедри інформаційних систем в економіці та увесь колектив Університету!