Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

В Україні змінено процедуру присудження вченого ступеня та встановлено відповідальність за плагіат у дисертації

Набрав чинності Закон № 1369-IX  (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1369-IX#n22)«Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності».

Нагадаємо, закон, який Рада прийняла на засіданні 30 березня, виключає з переліку ступенів вищої освіти доктора наук (https://pravo.ua/doktora-nauk-vykliuchyly-iz-pereliku-stupeniv-vyshchoi-osvity/)та закріплює зміни до процедури присудження вченого ступеня.

Відтепер присудження вченого ступеня доктора наук буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

З 1 вересня 2021 року атестація осіб, які здобувають ступінь доктора філософії, здійснюватиметься на підставі публічного захисту наукових досягнень у формі дисертації разовою спеціалізованою вченою радою, утвореною закладом вищої освіти чи науковою установою.

Атестація осіб, які здобувають ступінь доктора мистецтва, здійснюватиметься на підставі публічного захисту мистецьких досягнень у формі творчого мистецького проєкту разовою спеціалізованою радою з присудження ступеня доктора мистецтва, утвореною закладом вищої освіти. Публічний захист творчого мистецького проєкту транслюватиметься закладом вищої освіти на його офіційному вебсайті в режимі реального часу.

Відмовити у присудженні ступеня зможуть у разі виявлення в дисертації або творчому художньому проєкті:

  • академічного плагіату;
  • фабрикації;
  • фальсифікації.

Якщо в захищеній здобувачем ступеня доктора філософії дисертації встановлено відповідно до законодавства факти академічного плагіату, фабрикації чи фальсифікації:

  • його науковий керівник позбавляється права участі в підготовці та атестації здобувачів ступеня доктора філософії строком на два роки,
  • голова та члени разової спеціалізованої вченої ради, в якій відбувся захист цієї дисертації, та офіційні опоненти, які надали позитивні висновки на дисертацію, позбавляються права участі в атестації здобувачів ступеня доктора філософії строком на два роки,
  • заклад вищої освіти чи наукова установа позбавляється права утворювати разову спеціалізовану вчену раду за відповідною спеціальністю строком на один рік.