Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Конкурсний відбір проектів наукових досліджень і розробок молодих вчених, виконання яких розпочнеться у 2019 році22 Вересня 2018р.

Шановні колеги!

Повідомляємо, що відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», наказу Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287 «Про затвердження Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 15/28145 (зі змінами, внесеними наказом МОН від 26.04.2017 № 655), згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.08.2018 № 915  та наказом КНЕУ від 22.08.2018 р.№636 

з 20 серпня 2018 року  оголошується конкурсний відбір проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) в Університеті, що виконуватимуться за рахунок коштів загального фонду державного бюджету.

Доступ до інформаційної системи "Наука в університетах" для введення проектів і їх подальшої експертизи надається з 03 вересня по 20 вересня 2018 року без часових обмежень.

З питань підготовки проектів та подання їх на Конкурс  звертайтеся до НДІ економічного розвитку за телефонами:

205-54-69,   205-54-85, 205-54-66.

Додатки :

Наказ МОН від 16.08.2018 р.№915

Наказ КНЕУ від 22.08.2018 р.№636

Зразок Калькуляція

Форма-Згоди-учасників ЗРАЗОК

Форма проекту

Лист МОН