Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

V Міжнародна науково-практична конференція «УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЯ»12 Грудня 2019р.

5 грудня 2019 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» відбулось пленарне засідання V Міжнародної науково-практичної конференції «УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОЮ ЕКОНОМІКОЮ: НОВІ ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЯ», організованою кафедрою національної економіки та публічного адміністрування.  Її учасниками стали представники провідних вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ України, а також вчені з Китаю та Литви.

Пленарне засідання конференції відкрив д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної та наукової роботи ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Колот Анатолій Михайлович, який представив свої наукові погляди щодо новітніх моделей взаємодії інститутів держави та бізнесу.

 Про нові можливості взаємодії Китаю задля реалізації стратегії економічного прориву «Спільна співпраця: досягнемо прогресу разом» розповів у своїй доповіді під час пленарного засідання конференції доктор з економіки, професор, декан факультету марксизма Шанхайського Університету Фінансів та Економіки Жань Жоньмін (Zhang Zhongmin) (Китай, м. Шанхай).

Особисті погляди щодо новітніх викликів та обґрунтування нової стратегії управління публічною економікою в Україні презентували під час пленарного засідання конференції провідні вітчизняні фахівці в галузі дослідження проблем макроекономічної стабілізації та публічного управління. Серед них д.е.н., професор Захарій Степанович Варналій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка), д.е.н., професор Любов Іванівна Федулова (Київський національний торговельно-економічний університет), д.е.н., професор Тетяна Іванівна Артьомова (ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»), д.е.н., професор Монастирський Григорій Леонардович (Тернопільський національний економічний університет), д.е.н., професор Світлана Володимирівна Тютюнникова (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)), д.е.н., професор Юрій Михайлович Харазішвілі (Інститут економіки промисловості НАН України), д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України В’ячеслав Іванович Ляшенко (Інститут економіки промисловості НАН України), професор Шанхайського Університету Фінансів та Економіки Лю Сяоінь (Liu Xiaoyin) (Китай, м. Шанхай), д.е.н., професор Анатолій Євгенович Никифоров (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»), д.е.н., професор, Іван Йосипович Малий (завідувач кафедри національної економіки та публічного управління ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»).

Наукова дискусія учасників конференції розгорнулась довкола сучасних проблем управління публічною економікою України з позицій аналізу параметрів стабілізації публічної та приватної економіки, національних моделей управління публічною економікою в контексті добробуту та безпеки життєдіяльності людини, використання засобів фінансової консолідації в управлінні територіальними утвореннями.

Результатом конференції стало узагальнення теорій та світових практик модернізації економіки та обґрунтування інституційних змін в публічному управлінні.

 

 

Більш детальна інформація про учасників конференції та їх доповіді представлена у Програмі конференції та Збірці тез доповідей.