Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Перелік відкритих заходів Інституту обліку за 2012 рік11 Грудня 2012р.

Дата

Назва заходу

31.01.2012

Круглий стіл за участю викладачів, аспірантів та студентів на тему "Бюджетне законодавство України в контексті модернізації бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління"

Виступили: д.е.н., проф. Свірко С.В, к.е.н. Дорошенко О.О.

07.02.2012

Відкрите засідання Інститут обліку, присвячене обговоренню та формуванню позицій паспорту спеціальності 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит»

20.03.2012

Практичний тренінг з автоматизації бухгалтерського і казначейського обліку бюджетної установи з використанням програми «Фінанси без проблем»

06.04.2012

Круглий стіл за участю викладачів кафедр обліку підприємницької діяльності та бухгалтерського обліку, керівників секторі Інституту обліку з питань удосконалення підготовки фахівців за напрямом «Облік та аудит»

Виступили: д.е.н., проф. Бондар М.І., д.е.н., проф.Кузьмінський Ю.А., д.е.н., проф. Кіндрацька Л.М.,  д.е.н., проф.Петрик О.А., д.е.н., проф.Свірко С.В.

15.05.2012

  Круглий стіл   за участю викладачів Санкт-Петербурзького Біржового університету,  членів кафедр обліково-економічного факультету ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»  та студентів-членів наукового гуртку «Аналітик» на тему «Аналіз ефективності інвестування на світових фінансових ринках» (доповідач викладач-аналітик Рабуха Андрій)

21.05.2012

Круглий стіл за участю викладачів, аспірантів та студентів на тему "Модернізація бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління України: підсумки та подальші шляхи реалізації".

Виступили: д.е.н., проф. Свірко С.В., к.е.н. Кондратюк І.О., здобувачі Лондаренко О., Старченко Н.

15.06.2012

Круглий стіл «Автоматизація аналізу фінансової звітності» за участю представників  корпорації «Галактика»

30.10.12

Науково-методичний  семінар «Застосування досвіду Великої Четвірки (зокрема аудиторської фірми KPMG) у розвитку наукової та навчально-методичної роботи у сфері аудиту

06.11.12

Науково-методичний семінар з нагоди обговорення монографії здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Сметанка О.В. на тему «Теорія і практика внутрішнього аудиту в акціонерних товариствах України»

27.11.12

Практичний тренінг з автоматизації бухгалтерського обліку за участю представників компанії «Хакерс-дизайн»

04.12.12

Семінар "Застосування НП(С)БОДС" за програмою "Сертифікований бухгалтер бюджетної установи" в Інституті обліку і фінансів АПК НААН України

06-07.12.12

Науково-практична конференція «Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю та аналізу в розвитку економічної науки та практики»