Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана

Зміст випусків двома мовами

№ 33
Зміст                  Contents

 

№ 34-35
Зміст                  Contents
Частина 1          Part 1
Частина 2          Part 2

 

 

Остання редакція: 30.11.16