Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

До уваги докторантів!21 Квітня 2020р.

Для забезпечення безперервності процесу підготовки та атестації кадрів вищої кваліфікації, Уряд врегулював питання присудження здобувачам ступеня доктора наук. Зокрема, вченим, які вступили після 1 вересня 2016 року до докторантури для завершення своїх дисертацій, надається можливість реалізувати в установлений законодавством строк свої права на присудження ступеня доктора наук спеціалізованими вченими радами, утвореними Міністерством освіти і науки.

Крім того, продовження строк дії нормативно-правових актів з питань атестації наукових кадрів до 31 грудня 2020 року.

ПОСТАНОВА від 04 липня 2018 р. № 519