Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Докторські дисертації

 
«ГЛОБАЛЬНА ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ»
 

ЛЮТАК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА
Дата захисту: 27.02.2018
 

У дисертаційній роботі проаналізовано та узагальнено методологічні підходи до дослідження глобальної інституціоналізації бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму. Досліджено парадигмальні засади глобальної транснаціоналізації туристичної індустрії та конвергентні механізми інституційного забезпечення глобалізації туристичної діяльності. Розкрито фактори диверсифікації туристичного ринку, показано ступінь його детермінації ендогенними та екзогенними чинниками. З’ясовано ключові показники та характерні ознаки включення країн у глобальні туристичні мережі, здійснена їх кластеризація та узагальнено стратегії розвитку відповідно до впливу на світову туристичну кон’юнктуру. Визначені форми, інструментарій, рівні, механізми глобальної інституціоналізації бізнес-діяльності у сфері міжнародного туризму, проведено аналіз та оцінку його окремих параметрів. Обґрунтовано принципи, організаційно-економічні механізми нарощення використання конкурентного потенціалу національної туристичної індустрії.

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри міжнародних економічних відносин і бізнесу Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Національного авіаційного університету, д.е.н., професора Сіденко Світлани Володимирівни (відгук)

Професора кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, д.е.н., професора Заблоцької Ріти Олександрівни (відгук)

Завідувач кафедри міжнародної інформації та країнознавства Хмельницького національногоуніверситету, д.е.н., професора Журби Ігоря Євгеновича (відгук)

 

Остання редакція: 16.02.18