Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Докторські дисертації

 
ГЛОБАЛЬНІ ДЕТЕРМІНАНТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ»
 

ПОЛЯКОВ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Дата захисту: 04.12.2018
Науковий консультант: д.е.н., професор ХАНІН Ігор Григорович

Обґрунтовано теоретико-методологічні основи дослідження і концептуалізацію економіки знань, роз’яснено сутність знань як економічної категорії. Визначено особливості становлення та основні характеристики економіки знань. Розроблено структурно-аналітичну модель та виокремлено детермінанти становлення такої економіки в умовах інтернаціоналізації. Досліджено міжнародне інституціональне середовище та державні стратегії становлення економіки знань. Розкрито тенденції та ідентифіковано глобальні форми розвитку міжнародного науково-технічного співробітництва. З’ясовано основні тренди розвитку світового господарства в контексті переходу до економіки знань. Визначено особливості формування глобального інформаційного простору у сфері економіки знань, а також світової індустрії збору і оброблення даних. На основі кластерного аналізу досліджено глобальний ландшафт становлення економіки знань по країнам світу. З’ясовано основні тенденції розвитку міжнародного бізнесу в умовах становлення економіки знань. Визначено засади управління знаннями в міжнародних компаніях та розроблено пропозиції щодо вдосконалення інформаційного інструментарію такого управління в контексті зміни моделей інноваційної діяльності. Досліджено інституціональні умови, проблеми й особливості становлення економіки знань в Україні у глобальному контексті. Обґрунтовано концептуальні засади переходу України до економіки знань в умовах перетворення світового господарства та розроблено рекомендації щодо вдосконалення інформаційної інфраструктури як передумови становлення такої економіки.

Автореферат

 

Остання редакція: 02.11.18