Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«КОНКУРЕНТНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В НОВІЙ МОДЕЛІ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПОРЯДКУ»
 

КУЛАКОВСЬКИЙ КИРИЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата захисту: 09.10.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор ПОРУЧНИК Анатолій Михайлович

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню механізмів конкурентного розвитку України у глобальному середовищі, а також забезпечення її національної економічної безпеки в умовах нового міжнародного порядку. У роботі ідентифіковано критерії і принципи перерозподілу світової економічної влади в умовах глобалізації, досліджено об’єктивні передумови і фактори формування нового міжнародного економічного порядку, а також визначено його інституційно- економічні параметри. Значну увагу приділено аналізу механізмів реалізації Україною мобілізаційної моделі економічного розвитку у контексті досягнення нею економічної самодостатності та інструментарію реалізації її євроінтеграційної стратегії. Розкрито вплив глобальних та регіональних чинників на економічний розвиток України, а також умови та засоби досягнення державою енергетичної незалежності. Конкретизовано головні напрями забезпечення інвестиційно-фінансової безпеки України в умовах глобальної нестійкості, а також оцінено інноваційно- технологічний ресурс забезпечення високого конкурентного статусу держави.

Автореферат

 
«ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ДЕТЕРМІНАНТИ РОЗВИТКУМІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ МІСТ»
 

МАСЛО РОМАН ЄВГЕНОВИЧ
Дата захисту: 09.10.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор ГАЛЕНКО Оксана Миколаївна

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню міжнародної діяльності малих міст в умовах глобального економічного розвитку. У роботі обґрунтовано глобалізаційну парадигму міжнародної спеціалізації малих міст та дано міждисциплінарну ідентифікацію малого міста як суб’єкта міжнародних конкурентних відносин. Здійснена комплексна оцінка конкурентної диспозиції малих міст у світогосподарській системі та ідентифіковано їх спеціалізаційний профіль у глобальній моделі міжнародного поділу праці.Значну увагу приділено аналізу діючих у міжнародній практиці інституційних механізмів активізації міжнародної діяльності монофункціональних малих міст як центрів експортної спеціалізації територій, як джерел збільшення прибутку та центрів акумуляції знань. Узагальнено зарубіжний досвід муніципального управління на основі брендингу територій. Розкрито сучасні параметри міжнародної спеціалізації українських малих міст, обґрунтовано ключові напрями розвитку їх транскордонного співробітництва та розбудови інфраструктури економічної діяльності.

Автореферат

 

Остання редакція: 07.09.18