Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«МОДЕЛІ ПОСЕРЕДНИЦТВА НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»
 

РУБАН ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА
Дата захисту: 05.03.2019
Науковий керівник: д.е.н., професор ЦИГАНКОВА Тетяна Михайлівна

Дисертацію присвячено системному дослідженню посередництва на глобальному ринку продовольчих товарів, виявленню його моделей, типів посередників та обґрунтуванню національних пріоритетів розвитку міжнародного посередництва на ринку продовольства. Досліджено підходи до трактування сутності економічного посередництва. Визначено етапи еволюції посередництва. Визначено ключові моделі міжнародного посередництва на глобальному товарному ринку. Виокремлено типи посередників. Розроблено систему кодування посередників. Проаналізовано особливості глобального продовольчого ринку. Ідентифіковано домінанти розвитку посередництва та тригери трансформації торговельної моделі посередництва у мережеву. Охарактеризовано український досвід міжнародного посередництва на продовольчому ринку та обґрунтовано національні пріоритети розвитку міжнародного посередництва.

Автореферат

 
«ДІАГНОСТИКА ДІЯЛЬНОCТІ ТНК В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ»
 

СЕМЕНЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА
Дата захисту: 05.03.2019
Науковий керівник: д.е.н., професор ГАЛЕНКО Оксана Миколаївна

Дисертація присвячена комплексному дослідженню методів і методик діагностики діяльності транснаціональних корпорацій в умовах наростання фінансової нестабільності. У роботі розкрито теоретико-методологічні засади діагностики бізнес-діяльності ТНК, здійснено оцінку конкурентної диспозиції транснаціональних корпоративних структур у глобальній економіці, визначено сутнісну природу глобальної фінансової нестабільності та її фактори, а також роль і завдання діагностики діяльності ТНК у забезпеченні їх конкурентоспроможності. Значну увагу приділено аналізу сучасних методів діагностики діяльності ТНК з погляду їх адекватності глобальним умовам, узагальненню зарубіжного досвіду прогнозування банкрутства транснаціональних корпорацій, характеристиці коефіцієнтного аналізу як інструмента діагностики фінансового стану транснаціональних корпорацій, а також аналізу неформалізованих методів діагностики бізнес-структур корпоративного сектору. У дисертації дана комплексна оцінка ефективності корпоративних стратегій інтернаціоналізації діяльності автомобільних ТНК, визначено ключові виклики їх фінансової стабільності, здійснено аналіз динаміки фінансового стану автомобільних корпорацій у контексті випробовування глобальною економічною кризою, а також обґрунтовано методичні підходи до удосконалення методів діагностики корпоративних структур автомобільного сектору.

Автореферат

 

Остання редакція: 05.02.19