Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Кандидатські дисертації

 
«ФОРМУВАННЯ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ КЛАСТЕРІВ В БІОЕКОНОМІЦІ ЄС»
 

ЛЮБАЧІВСЬКА РОКСОЛЯНА ЗІНОВІЇВНА
Дата захисту: 04.12.2018
Науковий керівник: к.е.н., доцент ТКАЛЕНКО Світлана Іванівна та доктор філософії СІКА Едгардо Університет Фоджа, асистент професора кафедри економіки

Дисертація присвячена дослідженню формування високотехнологічних кластерів у біоекономіці Європейського Союзу в сучасних умовах інноваційного та технологічного прогресу. Охарактеризовано засади та сучасні детермінанти функціонування високотехнологічних кластерів у біоекономіці та визначено методику ідентифікації їх ефектів. Увага приділена сучасному стану та динаміці розвитку високотехнологічних кластерів в біоекономіці ЄС. Проаналізовано регіональну модель розвитку біотехнологічних кластерів та диверсифікація біотехнологічного сектору ЄС. Охарактеризовано сучасні засади забезпечення розвитку біоекономіки в Україні та визначено необхідні напрями імплементації європейського досвіду у кластеризації біотехнологічного сектору України

Автореферат

 
«ІМПЕРАТИВИ ТА СЦЕНАРІЇ ФОРМУВАННЯ ГЛОБАЛЬНОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ»
 

КОВБАСА ВЛАДИСЛАВ АНДРІЙОВИЧ  
Дата захисту: 21.11.2018
Науковий керівник: д.е.н., професор ПОРУЧНИК Анатолій Михайлович

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню сценаріїв трансформації світової валютної системи в умовах наростання її внутрішніх суперечностей. Обґрунтовано парадигмальні засади функціонування глобальної валютної системи, детермінанти її формування, стратегічні цілі та концептуальні засади формування нових інститутів глобальної валютної системи. Охарактеризовано сценарії трансформації світової валютної системи на основі домінування долара США, визначено тенденції та перспективи формування глобальної валютної системи на базі існуючих та запланованих регіональних валютних систем, дано комплексну оцінку альтернативних сценаріїв трансформації світової валютної системи. Визначено необхідні напрями та існуючі тенденції модифікації діючих регулюючих інститутів світової валютної системи. Дано характеристику особливостей інституційної взаємодії світової валютної системи з національними

Автореферат

Дисертація

Відгуки офіційних опонентів на дисертаційну роботу

Завідувача кафедри міжнародних економічних відносин Львівського торговельно-економічного університету,  д.е.н., професора ШЕВЧУКА Віктора Олексійовича (відгук)

Завідувача кафедри міжнародної економіки і світових фінансів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара,  к.е.н., доцента  ЛИТВИН Марини Валентинівни (відгук)

 

Остання редакція: 09.11.18