Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Д. 26.006.08

 
Загальна інформація
 

У Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України створено спеціалізовану вчену раду Д 26.006.08 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора, академіка НАН України, Данилилишина Богдана Михайловича, Заслуженого діяча науки і техніки України; директора Інституту регіоналістики ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Ольшанську Олександру Володимирівну, завідувача кафедри регіональної економіки і туризму ДВНЗ « Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено кандидата економічних наук, доцента Білоконя Івана Васильовича, заступника завідувача кафедри регіональної економіки і туризму ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України (наведено далі).

 
Захищені дисертації
 
 
Дисертації до захисту
 

 

Остання редакція: 05.06.18