Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії

 

Бєляєв О.О., Бебело А.С., Комяков О.М. Держава і перехідна економіка: механізм взаємодії: монографія. — К.: КНЕУ, 2003. — 190 с.

У роботі відображені основні підходи з проблем зв’язків та залежностей між державою і перехідною економікою. Дано теоретичний аналіз та узагальнення основних функцій держави в перехідній економіці, її роль у розробці відповідної економічної стратегії і тактики, які повинні забезпечити постановку та реалізацію адекватних сучасному станові соціально-економічних завдань в Україні в контексті ринкових трансформацій.

Книга розрахована на студентів усіх спеціальностей, аспірантів, викладачів, які цікавляться зазначеними проблемами.

 

 
ЗМІСТ  
Вступ 5
Глава 1. Трансформаційний перехідний період і його особливості в Україні (Бєляєв О. О., Комяков О. М.) 7
§ 1. Об’єктивна необхідність, передумови та особливості перехідного періоду 7
§ 2. Характерні риси економіки перехідного періоду 17
Глава 2. Еволюція функцій держави у перехідній економіці (Бєляєв О. О., Комяков О. М.) 33
§ 1. Роль держави у перехідній економіці 33
§ 2. Функції держави в ринковій трансформації економіки 42
Глава 3. Основи державного регулювання (Бєляєв О. О., Комяков О. М.) 51
§ 1. Наукові теорії державного регулювання 51
§ 2. Об’єкти та цілі державного регулювання 62
§ 3. Методи державного регулювання економіки 76
§ 4. Специфічні риси державного регулювання в перехідний період 89
§ 5. Інвестиційно-інноваційна політика держави на сучасному етапі 99
Глава 4. Соціальна функція держави перехідної економіки (Бєляєв О. О., Комяков О. М.) 112
§ 1. Соціалізація сучасної економіки: об’єктивна необхідність і основні межі 112
§ 2. Механізм соціального регулювання в перехідній економіці 120
Глава 5. Структурна політика та її специфіка в перехідній економіці України (БебелоА. С.) 133
§ 1. Теоретичні основи структурної політики 133
§ 2. Структурна політика в перехідній економіці України 148
Глава 6. Інституціонально-законодавча база економічної політики в Україні (БебелоА. С.) 164
§ 1. Взаємозв’язок економічних відносин та юридичних принципів 164
§ 2. Інституціонально-правове забезпечення трансформації української економіки 172
Література 189

 

Остання редакція: 11.09.15