Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Еволюція людського фактору економіки та проблеми його формування

 

Коровський А.В. Еволюція людського фактору економіки та проблеми його формування: монографія. — К.: КНЕУ, 2004. — 184 с.

Монографія присвячена комплексному розгляду людського фактора економіки. У роботі аналізується роль людини у двох іпостасях — як суб’єктивного фактора економічного розвитку і як моделі економічних досліджень. Роль людини в економіці має еволюційний характер. Тому на різних етапах соціально-економічного розвитку людина розглядається у різних формах. Вирішальна роль людини в економічному зростанні розглядається під кутом ефективності затрат відтворення людини. Конкретизація дослідження людського фактора здійснюється з допомогою категорій «людський капітал» та «суспільний капітал». Посилення впливу соціального фактора та індивідуалізації потреб на економічний розвиток зумовили аналіз проблеми співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в економічних процесах. Розглядаються питання відповідності економічного розвитку виявленню родових ознак людини та способи гуманізації економіки.

Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять соціально-економічні проблеми розвитку людини.

 

 
ЗМІСТ  
Вступ 3
Розділ 1. Еволюція ролі людини в економіці 7
1.1. Людина як фактор виробництва 7
1.2. Об’єктивні умови зміни ролі людини в економіці 13
Розділ 2. Економічна модель людини 29
2.1. Модель людини у сучасній економічній думці 29
2.2. Альтернативні моделі поведінки людини в економіці 38
Розділ 3. Вплив суб’єктивного фактора на суспільну ефективність 47
3.1. Динаміка співвідношення живої та уречевленої праці 47
3.2. Людський аспект соціально-економічної ефективності 57
Розділ 4. Людський капітал як економічна категорія 68
4.1. Еволюція та зміст поняття «людський капітал» 68
4.2. Показники ефективності вкладень у людський капітал 82
4.3. Сучасний стан функціонування і перспективи розвитку людського капіталу в Україні 92
Розділ 5. Механізми активізації людського фактора 105
5.1. Об’єктивний і суб’єктивний аспекти людської діяльності 105
5.2. Механізм реалізації об’єктивних умов в індивідуальній діяльності суб’єкта і джерело збільшення його активності 119
Розділ 6. Гуманізація економічних функцій людини 130
6.1. Видові риси людини як потреби людського розвитку 130
6.2. Співвідносність родових потреб розвитку людини і змісту її економічної діяльності 143
Розділ 7. Суспільний капітал 153
Література 167

 

Остання редакція: 11.09.15