Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інвестиційна складова економічної безпеки

 

Кириленко В.І. Інвестиційна складова економічної безпеки: монографія. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с.

У монографії системно викладені теоретичні та методологічні аспекти гарантування економічної безпеки через активізацію інвестиційної діяльності, формування інвестиційної безпеки. Аналізуються методологічні засади аналізу сучасного етапу інвестиційної безпеки в Україні, досліджується інвестиційно-інноваційна складова економічної безпеки. Особлива увага приділяється проблемам урахування інвестиційної безпеки щодо формування інвестиційної політики. Різноманітний методичний матеріал, наявність схем, рисунків і таблиць роблять працю інформативною, а застосування математичного апарату й економічних алгоритмів дають змогу створити комплексний інструментарій оцінки інвестиційної безпеки економічної системи.

Розрахована на управлінців та фахівців, які займаються проблемами інвестування, наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей.

 
ЗМІСТ  
Вступ 4
Розділ І. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СКЛАДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 7
1.1. Економічна безпека в економічній системі 7
1.2. Інвестиції в гарантуванні економічної безпеки 32
1.3. Передумови ринкової трансформації інвестиційної складової економічної безпеки 56
Розділ 2. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ГАРАНТУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 70
2.1.   Системоутворюючі категорії інвестиційної складової економічної безпеки 70
2.2. Інвестиційна політика як фактор гарантування економічної безпеки 79
2.3 Принципи реалізації інвестиційної безпеки 96
2.4. Механізм реалізації інвестиційної безпеки 110
Розділ 3. ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 130
3.1. Об’єктивна необхідність посилення інноваційного характеру інвестиційної безпеки 130
3.2. Напрями формування інноваційного інвестування економічної безпеки 153
3.3. Особливості інноваційно-інвестиційного гарантування економічної безпеки України 161
Розділ 4. ІНСТИТУЦЮНАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 170
4.1. Система індикаторів інвестиційної безпеки 170
4.2. Методи діагностики інвестиційної безпеки 194
4.3. Аналітичне та прогнозне моделювання майбутнього стану інвестиційної безпеки 203
Висновки 218
Використана література 222

 

Остання редакція: 11.09.15