Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Формування ринкової економіки

 

Формування ринкової економіки: зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; - Спец. вип. : Методологічні проблеми сучасної політичної економії. - 2011. - 520 с.

 

 

 
ЗМІСТ  
Зайцев, Юрій Кузьмич. Сучасна політична економія як наука: потреба, архітектоніка предмету та методології досліджень / Ю. К. Зайцев 7-20
Гриценко, А. А. Институциональная политическая экономия: методологический потенциал и новые возможности / А. А. Гриценко 21-30
Єщенко, Петро Степанович. Співвідношення політичної економії та економікс в умовах невизначеності назви і предмету економічної науки / П. С. Єщенко 31-39
Чухно, Анатолій Андрійович. Поєднання індустріального ринкового та інформаційного постіндустріального типів розвитку: теорія та практика / А. А. Чухно 40-52
Башнянин, Григорій Іванович. Методологічні проблеми розвитку економічної науки: як економічну теорію перетворити в надточну науку / Г. І. Башнянин 53-67
Бєляєв, Олександр Олександрович. Політична економія: "похорони" або відродження / О. О. Бєляєв 67-73
Леоненко, Петро Михайлович. Два аспекти співвідношення дефініцій системи економічних наук / П. М. Леоненко 74-89
Stattin, Daniel. An Overview of Economics and Regulation / D. Stattin, K. Eklund 90-97
Благих, Иван Алексеевич. О методологии в политической экономии и экономическом анализе / И. А. Благих 97-107
Кондрашова-Діденко, В. І. Інтелектономічна візія категорійно-поняттєвого апарату політекономії / В. І. Кондрашова-Діденко, Л. В. Діденко 107-114
Лагутін, Василь Дмитрович. Ринок, конкуренція і вартість в умовах сучасного економічного розвитку / В. Д. Лагутін 114-121
Фещенко, Валентина Михайлівна. Сучасні економічні теорії: концептуальні витоки, критерії та перспективи розвитку / В. М. Фещенко 121-132
Aasland, Aadne. Efficiency networks in servise delivery as benchmarking practice: Experiences from Odessa and Mykolaiv oblast / A. Aasland 133-144
Кириленко, Володимир Іванович. Аксіологічний вимір сучасної економічної науки / В. І. Кириленко 144-150
Галабурда, Микола Костянтинович. Наука, мистецтво, мораль та ідеологічні надбудови політичної економії / М. К. Галабурда 151-161
Воробьев, В. А. Современная политэкономия государственного регулирования сельского хозяйства / В. А. Воробьев 161-168
Савчук, Володимир Сафронович. Міжнародна, або глобальна, політична економія / В. С. Савчук 175-184
Москаленко, О. М. Предмет та метод сучасної політичної економії: аспекти нової економічної політики / О. М. Москаленко 192-201
Хохич, Дмитро Григорович. Сучасні виклики та перспективи розвитку політичної економії / Д. Г. Хохич 202-208
Мельник, Олексій Михайлович. Структуризація сучасної економічної науки / О. М. Мельник 217-223
Башнянин, Григорій Іванович. Економічне мислення в умовах соціокультурних флуктуацій / Г. І. Башнянин, Б. М. Шевчик 251-258
Лебедева, Л. В. Проблема становлення парадигми методології дослідження постіндустріального суспільства / Л. В. Лебедева 266-275
Ткаченко, О. В. Проблема економічних циклів та криз у контексті сучасної політичної економії / О. В. Ткаченко, Г. Ю. Кириллова 315-323
Коваленко, Олена Миколаївна. Інтелектуальна діяльність у системі економічних відносин постіндустріального суспільства: протиріччя і перспективи / О. М. Коваленко 330-336
Якубенко, Валерій Дем'янович. Інституціональна природа корпорації / В. Д. Якубенко 360-366
Шкурупій, Ольга Всеволодівна. Інноваційна діяльність як чинник еволюції ТНК / О. В. Шкурупій 366-373
Bayramov, Scahin Vagif. Economic integration processes within the frame of the European Union: theoretical - conceptual basis and historical approach / S. V. Bayramov 395-402
Бабець, Ірина Георгіївна. Методологія оптимізації інтеррегіонального співробітництва України з ЄС у контексті економічної безпеки / І. Г. Бабець 403-409
Кирилюк, Є. М. Проблематика земельної ренти в сучасних концепціях рентних відносин / Є. М. Кирилюк 505-520

 

 

Остання редакція: 11.09.15