Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління бізнес-процесами підприємства в бізнес-симуляції «Sigam-market» з консолідацією ключових показників в «BAS: УНФ»21 Жовтня 2020р.

Навчальний семінар

Управління бізнес-процесами підприємства в бізнес-симуляції
«Sigam-market» з консолідацією ключових показників в «BAS: УНФ»

Семінар проводять:

Банщиков Петро Гаврилович, к.е.н., доцент, директор Навчально-тренінгового центру економіки та управління КНЕУ ім.В.Гетьмана;

Кизенко Олена Олександрівна, д.е.н., доцент, заступник директора Інституту управлінського консультування КНЕУ ім.В.Гетьмана.

 

На семінарі представлено авторську методику спільного використання бізнес-симуляції з програмним продуктом для системи підтримки прийняття управлінських рішень на підприємстві (СППУР).

Демонстрація методу відбувається на прикладі бізнес-симуляції «Sigam-Market» і СППУР «BAS: УНФ».

Використовуватись цей підхід може як для вирішення комплексних освітніх завдань в вищих навчальних закладах, так і для діагностики ефективності будь-якої ERP – системи ще до її встановлення та апробації на підприємстві.

Перевага представленого методу в тому, що він дозволяє побачити результати управління бізнес-процесами в інформаційній системі підприємства в реальному режимі часу та оцінити переваги і недоліки обраної для апробації СППУР.