Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ17 Вересня 2020р.

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ. Тренінг.

Цільова аудиторія: лінійні менеджери, менеджери середньої ланки, спеціалісти фінансово-економічного, планово-економічного відділів, бухгалтери-аналітики

Бізнес-тренер Кизенко Олена Олександрівна, к.е.н., заступник директора Інституту управлінського консультування КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Програма

-  Особливості бюджетування як інструменту фінансового планування

-  Центри відповідальності (ЦВ): принципи виділення, цільові показники діяльності ЦВ та релевантна інформація ЦВ. Практикум.

-  Бюджетування як процес. Регламенти процесу бюджетування.

-  Група операційних та фінансових бюджетів: призначення, формат, методика складання. Практикум

Можливі формати інформаційного наповнення практикумів:

-          Розгляд кейсу компанії-замовника

-          Розгляд стандартних кейсів, наданих бізнес-тренером

Результат: формування у лінійних менеджерів та персоналу середньої ланки лояльності до системи бюджетування, навичок складання бюджетів у відповідності до їх функціональних обов’язків в компанії

Тривалість: 8 годин.

Мова за вибором замовника: українська, російська