Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ21 Травня 2020р.

БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ. Семінар.

Цільова аудиторія: директори, керівники вищої ланки, власники компаній, фінансові директори

Бізнес-тренер Кизенко Олена Олександрівна, к.е.н., заступник директора Інституту управлінського консультування КНЕУ імені Вадима Гетьмана

Програма

-          Структура та взаємозв’язок елементів всистемі бюджетування: методологія, організація, автоматизація

-          Узагальнення системи ключових показників діяльності підприємства, їх формалізація в системі бюджетування та зв'язок з обліковою політикою підприємства

-          Управлінська культура організації та її вплив на ефективність бюджетування

Результат: Концептуальний проект системи бюджетування для окремої організації, конкретизація положень технічного завдання на розробку (удосконалення) методології та автоматизацію бюджетування в компанії

Тривалість: 8 годин

Мова за вибором замовника: українська, російська