Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління міжнародним бізнесом

Магістерська програма існує з 1997 року. Її опанувало більше 3000 студентів. Програма є універсальною з точки зору охоплення сфер і видів міжнародного бізнесу з орієнтацією на управлінську діяльність у транснаціональних корпораціях. 

Випускаюча кафедра: кафедра «Міжнародного менеджменту»

Професійна орієнтація спеціальних дисциплін: Спеціалісти з управління міжнародним бізнесом оволодівають професійними компетенціями стосовно: моніторингу міжнародних ринків; стратегічного планування міжнародної економічної діяльності та їх організаційно-ресурсного забезпечення; підвищення управлінської результативності; міжнародного економічного аналізу і контролінгу; регулювання міжнародної бізнес-діяльності.

Міжпредметний тренінг: «Технології крос-культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища». Метою проведення є узагальнення набутих студентами в процесі навчання теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування цілісного уявлення про основні напрями та інструменти крос-культурного менеджменту і нарощування на цій основі конкурентоспроможності випускників на етапі обрання чи уточнення ними сфери майбутньої професійної міжнародної управлінської діяльності.

Напрями магістерських досліджень:

1.    Функціонування глобального ринку.

2.    Бізнес-стратегії міжнародних компаній.

3.    Функціональний корпоративний менеджмент.

4.    Крос-культурний менеджмент.

5.    Зовнішньоекономічна політика та державний менеджмент

Основні бази практики: українські представництва (філії) іноземних компаній; експортоорієнтовані вітчизняні підприємства; міжнародні організації, фонди, проекти, органи державного регулювання економіки, консультанти.

Майбутнє працевлаштування:менеджери міжнародних компаній, держслужбовці профільних установ, експерти, аналітики

Магістерська програма «Управління міжнародним бізнесом»

 

Назва дисципліни

Лектори, викладачі

Нормативні дисципліни

1.

Міжнародний менеджмент

д.е.н., професор Панченко Є.Г.

к.е.н., доценти: Петрашко Л.П., Пахомов С.І., Загородній І.П.

2

Міжнародні стратегії економічного розвитку

д.е.н., професори: Чужиков В.І.., Татаренко Н.І. к.е.н., доценти: Вітер І.І., Ткаленко С.І.

3

Менеджмент персоналу

к.е.н., доцент Коновалов Ю.І., к.е.н.,
ст. викладач Вонберг Т.В.

4

Глобальна економіка

д.е.н., професор Кальченко Т.В.

к.е.н., доценти: Омельченко Р.В., Рябець Н.В., Тимків І.В.

5

Управління міжнародною конкурентоспроможністю

д.е.н., професори: Антонюк Л.Л.,
Швиданенко О.А.

Модуль спеціальної підготовки

1.

Управління міжнародним маркетингом

д.е.н., професор Оболенська Т.Є.,

к.е.н., доцент Євдоченко О.О.

2.

Управління міжнародними інвестиційними проектами

к.е.н., доцент Прилипко С.І.

3.

Облік міжнародних операцій

д.е.н., професор Галенко О.М.

4.

Управлінська результативність в міжнародному бізнесі

д.е.н., професор Білошапка В.А.

Модуль практичної підготовки

1.

Міжпредметний тренінг

д.е.н., професор Панченко Є.Г.

к.е.н., доценти: Пахомов С.І., Петрашко Л.П., Овчаренко А.О.

2.

Практики

Викладачі кафедри міжнародного менеджменту, залучені фахівці

3.

Магістерська дипломна робота

Завантажити навчально-методичний комплекс з магістерської програми "Управління міжнародним бізнесом"

Остання редакція: 06.02.17