Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бібліотека КНЕУ отримала електронні видання у травні 2020р.19 Травня 2020р.

 

Поддєрьогін Анатолій Микитович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т. О. Коноваленко, І. Ю. Бойко, М. Н. Романова ; авт. вступ. ст.: В. К. Хлівний]. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2020. - 94 с. : фот. - (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" : засн. в 2011 р. ; вип. 16). - Назва з титул. екрану. - Електрон. версія друк. вид. - ISBN 978-966-926-330-8 : Б. ц.
Стеценко Богдан Станіславович. Інституційна фінансова інфраструктура: глобальні імперативи та українські реалії [Електронний ресурс] : монографія / Б. С. Стеценко ; М-во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 247, [1] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-320-9 : Б. ц. 
Стратегія підприємства: підприємницький контекст [Електронний ресурс] : монографія / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; заг. ред.: Л. П. Батенко, Т. І. Решетняк. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2019. - 424 с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978–966–926–324–7 : Б. ц.
 
Циганова Надія Вікторівна. Консолідація банківського сектору у конкурентному середовищі [Електронний ресурс] : монографія / Н. В. Циганова ; М-во освіти і науки України. - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 2020. - 422, [2] с. - Назва з титул. екрану. - ISBN 978-966-926-321-6 : Б. ц. 

Переглянути повний текст можливо після авторизації.

Користуйтесь «Електронною бібліотекою»!