Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Студентському читальному залу Бібліотеки КНЕУ 40 років

До 40-річного ювілею студентського читального залу 

Остання редакція: 19.12.17