Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Вітаємо колектив науково-педагогічних працівників університету26 Лютого 2018р.

Вітаємо  колектив науково-педагогічних працівників університету у складі :

Колота Анатолія Михайловича— проректора з науково-педагогічної роботи, д.е.н., професора;

Цимбалюк Світлани Олексіївни— декана факультету управління персоналом, соціології та психології, д.е.н., доцента;

Герасименко Оксани Олександрівни — доцента кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н, доцента

з присудженням Національною академією наук України премії імені М.В.Птухи за серію праць з проблем регулювання соціально-трудових відносин на засадах розвитку інституту гідної праці та соціальної відповідальності.

Ректорат