Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана

Засідання Вченої ради Університету 24 грудня24 Грудня 2021р.

23 грудня 2021 року під керівництвом ректора відбулося заключне у цьому році засідання Вченої ради Університету.
Дмитро Григорович подякував усім за успішну роботу, підтвердженням чого стало присвоєння вченихзвань науково-педагогічним працівникам КНЕУ, відзначення заслужених працівників Університету, а також видача дипломів докторів філософії низці науковців.

 

Під час засідання затверджено Програму інноваційного розвитку Університету на 2022-2025 роки.Також затверджено Правила прийому до КНЕУ, Фахового економічного коледжу, Фахового коледжу інформаційних систем і технологій, Роменського фахового коледжу КНЕУ, програми вступних фахових випробувань до аспірантури на рівень вищої освіти «доктор філософії» на 2022 рік.

 

На засіданні обговорили питання внесення змін до освітньо-професійних програм «Правове регулювання економіки» та Соціологія економіки та підприємництва»; затверджено нові освітньо-професійні програми «Соціальний менеджмент», «Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг у системі економічної безпеки».

До друку рекомендовані наукові видання Університету:монографія «Трансформація менеджменту бізнес-організацій: сучасні тренди та виклики» та науковий журнал «Китаєзнавчі дослідження», №4, 2021 р.

Детальніше про результати роботи Вченої ради за посиланням: https://kneu.edu.ua/ua/University_en/councils/vr/neus_vr/inf_pov_23_12_21/