Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Economic Analysis

Last redaction: 23.04.19

Publications on the subject

  • Економічний аналіз 071 (101 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Диджитал облік»15 October 2019 р.
  • Економічний аналіз 051 (83.2 KB)вивчення навчальної дисципліни «Економічний аналіз» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) «Економічна аналітика»15 October 2019 р.
  • Економічний аналіз 6401, 6601/1,6601/2, 6504, 6502 (81 KB)Паспорт  з дисципліни «Економічний аналіз»29 September 2015 р.