Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Transport System

Last redaction: 17.04.19

Publications on the subject

  • Транспортні системи (224.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Транспортні системи» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг»23 October 2019 р.
  • Транспортні системи (102 KB)паспорт дисципліни  «Транспортні системи»19 December 2017 р.
  • Транспортні системи (102 KB)паспорт дисципліни «Транспортні системи»30 June 2016 р.