Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Cost Management in the Agroindustrial Sector

Last redaction: 11.03.19

Publications on the subject

  • Менеджмент витрат в агробізнесі (магістерський рівень в.о.) (79.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Менеджмент витрат в агробізнес»  для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економіка агробізнесу», (вибіркова) 8А01-Економіка підприємств АПК11 Mart 2019 р.
  • “Менеджмент витрат в АПК” (44.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “МЕНЕДЖМЕНТ ВИТРАТ в АПК”14 July 2016 р.