Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Nonparametric Analysis in the Agroindustrial Sector

Last redaction: 11.03.19

Publications on the subject

  • Непараметричний аналіз в агробізнесі (магістерський рівень в.о.) (244.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Непараметричний аналіз в агробізнесі»  для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економіка агробізнесу», (вибіркова)8А01-Економіка підприємств АПК11 Mart 2019 р.
  • “Непараметричний аналіз в АПК” (53.5 KB)паспортз навчальної дисципліни “НЕПАРАМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ В АПК”14 July 2016 р.