Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Production Organisation

Last redaction: 13.07.16

Publications on the subject

  • Організація виробництва (Менеджмент агробізнесу) (520 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань дисципліни «Організація виробництва» освітній ступінь бакалавр галузь знань «управління та адміністрування» спеціальність   «Менеджмент» спеціалізація (освітня програма) «Менеджмент агробізнесу»07 July 2016 р.