Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Environmental statistics

Last redaction: 12.10.16

Publications on the subject

  • Екологічна статистика (469.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Екологічна статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 February 2019 р.
  • Екологічна статистика (99.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Екологічна статистика”10 November 2016 р.