Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Economic Statistics

Last redaction: 11.10.16

Publications on the subject

  • Економічна статистика (73.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Економічна статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 February 2019 р.
  • Економічна статистика (106.5 KB)паспорт з навчальної  науки  “Економічна статистика ”10 November 2016 р.