Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Business Statistics

Last redaction: 12.10.16

Publications on the subject

  • Бізнес-статистика (магістерський рівень в.о.) (298.2 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Бізнес-статистика» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми (спеціалізації) 8і04«Соціально-економічна статистика»  19 February 2019 р.
  • Бізнес-статистика (100 KB)паспорт дисципліни  “Бізнес-статистика”10 November 2016 р.