Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

International Statistics

Last redaction: 26.01.16

Publications on the subject

  • Міжнародна статистика (магістерський рівень в.о.) (75.1 KB)– методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Міжнародна статистика» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми (спеціалізації) 8і04«Соціально-економічна статистика»  19 February 2019 р.
  • Міжнародна статистика (95 KB)паспорт з навчальної дисципліни  “Міжнародна статистика”10 November 2016 р.