Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Legal Statistics

Last redaction: 22.09.11

Publications on the subject

  • Правова статистика (500.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Правова статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 February 2019 р.
  • Правова статистика (93.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “Правова статистика”10 November 2016 р.