Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Marketing Management in the Agroindustrial Sector

Last redaction: 11.03.19

Publications on the subject

  • Маркетинговий менеджмент в агробізнесі (магістерський рівень в.о.) (348 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент в агробізнесі» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економіка агробізнесу», 8А01-Економіка підприємств АПК (обов’язкова)11 Mart 2019 р.
  • «Маркетинговий менеджмент в АПК» (79 KB)паспорт з дисципліни «МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В АПК»14 July 2016 р.