Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Service statistics (Variable)

Last redaction: 12.10.16

Publications on the subject

  • Статистика послуг (магістерський рівень в.о.) (60.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Статистика послуг» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми (спеціалізації) 8і04«Соціально-економічна статистика»  19 February 2019 р.
  • Статистика послуг (77.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни  “Статистика послуг”10 November 2016 р.