Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фахова іноземна мова (К-ра іноземних мов факультету маркетингу)

Остання редакція: 09.11.16

Публікаціі з предмету

 • Фахова іноземна мова 6301 (150 KB)паспорт  науки (дисципліни) «Фахова іноземна мова» освітній ступінь бакалавр галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність 6.030101 «Соціологія» «Соціологія у сфері економіки» «6301»10 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова 6501 (151.5 KB)паспорт науки (дисципліни)“Фахова іноземна мова” освітній рівень бакалавр галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво” спеціальність 6.030501 “Економічна теорія” 650110 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова 6502 (140.5 KB)паспортнауки (дисципліни) «Фахова іноземна мова» освітній ступінь бакалавр галузь знань0305 Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030502 «Економічна кібернетика» «6502»10 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова 6504 (94.5 KB)паспортнауки (дисципліни) «Фахова іноземна мова» освітній ступінь бакалавр галузь знань0305 «Економіка і підприємництво»спеціальність 6.030504 «Економіка підприємства» «6504»10 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова 6505 (101 KB)паспорт науки (дисципліни)«Фахова іноземна мова»  освітній ступінь бакалавр 5, 6, 7, 8 семестр освітній ступінь бакалавр галузь знань «0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність «Управління персоналом» спеціалізація «Управління персоналом і економіка праці» 650510 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова 6506 (144 KB)науки (дисципліни) «Фахова іноземна мова»  освітній ступінь бакалавр галузь знань0305 Економіка і підприємництво»спеціальність «Прикладна статистика» «6506»10 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова 6507 (156 KB)науки (дисципліни)  «Фахова іноземна мова»  освітній ступінь бакалавр галузь знань 0305 Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030507 «Маркетинг» «6507»10 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова 6601 (146 KB)науки (дисципліни) «Фахова іноземна мова» освітній ступінь бакалавр галузь знань 0306 "Менеджмент та адміністрування" спеціальність 6.030601 «Менеджмент»  «6601»10 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова 6102 (92.5 KB)паспорт  науки (дисципліни)  «Фахова іноземна мова» освітній ступінь бакалавр галузь знань 0301 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальність 6102 «Психологія» спеціалізація «Економічна та соціальна психологія10 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова спеціальність 6102 (92.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни)  «Фахова іноземна мова» освітній ступінь бакалавр галузь знань 0301 "Соціальні та поведінкові науки" спеціальність 6102 «Психологія» спеціалізація «Економічна та соціальна психологія09 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова 6.030101 (150 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) «Фахова іноземна мова» освітній ступінь бакалавр галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» спеціальність 6.030101 «Соціологія» «Соціологія у сфері економіки» «6301»09 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова спеціальність 6.030501 (151.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни)“Фахова іноземна мова” освітній рівень бакалавр галузь знань 0305 “Економіка і підприємництво” спеціальність 6.030501 “Економічна теорія” 650109 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова» спеціальність 6.030502 (140.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) «Фахова іноземна мова» освітній ступінь бакалавр галузь знань0305 Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030502 «Економічна кібернетика» «6502»09 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова спеціальність 6.030504 (94.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни)«Фахова іноземна мова» освітній ступінь бакалавр галузь знань0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030504 «Економіка підприємства» «6504»09 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова спеціальність 6505 (101 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни)«Фахова іноземна мова»  освітній ступінь бакалавр 5, 6, 7, 8 семестр освітній ступінь бакалавр галузь знань «0305 «Економіка і підприємництво» спеціальність «Управління персоналом» спеціалізація «Управління персоналом і економіка праці» 650509 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова спеціальність 6506 (144 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) «Фахова іноземна мова»  освітній ступінь бакалавр галузь знань0305 Економіка і підприємництво» спеціальність «Прикладна статистика» «6506»09 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова спеціальність 6507 (156 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни)  «Фахова іноземна мова»  освітній ступінь бакалавр галузь знань 0305 Економіка і підприємництво» спеціальність 6.030507 «Маркетинг» «6507»o-ansi-language: UK'>  09 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова спеціальність 6601 (146 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) «Фахова іноземна мова» освітній ступінь бакалавр галузь знань 0306 "Менеджмент та адміністрування" спеціальність 6.030601 «Менеджмент»  «6601»09 Листопада 2016 р.
 • Фахова іноземна мова спеціалізація 7і01 (71 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни) Фахова іноземна мова освітній ступінь спеціаліст галузь знань12 «Інформаційні технології» спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» спеціалізація 7і01 – інформаційні управляючі системи та технології09 Листопада 2016 р.