Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Запобігання академічному плагіату

     Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана значну увагу приділяє дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньо-науковому процесі. Впровадження таких принципів академічної доброчесності означає, що в процесі навчання та дослідницької роботи студенти, здобувачі освіти, викладачі та науковці мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання.

     В Університеті перевірці на плагіат підлягають: бакалаврські та магістерські роботи, дисертаційні роботи на здобуття ступеня кандидата (доктор філософії) або доктора наук, рукописи монографій, підручників, авторських навчальних посібників, рукописи статей, тези доповідей, які надходять до редакцій наукових журналів або оргкомітетів конференцій.

     Перевірка здійснюється в Системі StrikePlagiarism.com. Plagiat.pl є власником системи StrikePlagiarism.com. Компанія була заснована в 2002 році, активно займається зміною ставлення до академічного плагіату і розробкою технологічних, правових і процедурних контрзаходів. Plagiat.pl працює в 20 країнах і охоплює понад 500 ЗВО.   23 лютого 2018 р. був підписаний Меморандум про співробітництво між МОН та компанією Plagiat.pl. Система здійснює технічну перевірку та виявляє текстові збіги, що допомагає  зробити висновок щодо наявності плагіату. У разі виявлення академічного плагіату у роботах працівників та здобувачів вищої освіти Університету автори несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, у тому числі, передбачених Законом України про освіту.

     З метою поширення практичних знань і навичок у впровадженні основних принципів академічної доброчесності в Університеті проводяться тренінги, семінари, конференції.

 

Наказ про введення в дію "Положення про запобігання академічному плагіату"
Інформаційний лист про діючий порядок проходження дисертаційними роботами на здобуття наукових ступенів кандидата (доктора філософії) і доктора наук перевірки на плагіат

Інформаційний лист про діючий порядок проходження магістерськими дипломними роботами перевірки на наявність текстових запозичень

 

Контакти:

Відділ координації та моніторингу періодичних фахових видань:

Каб.: 315

Тел.: 371-62-06

e-mail: vmvudan@gmail.com

Остання редакція: 02.07.20