Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Грошово-кредитних відносин

Остання редакція: 06.05.20
Загальна інформація про школу

         Науково-освітня школа «Грошово-кредитних відносин» – це  історично одна з найперших та найбільш потужних наукових шкіл КНЕУ, яка з початку свого заснування до теперішнього часу має суттєвий вплив на розвиток банківської справи та банківської освіти в Україні. Впродовж всього часу свого існування школа є одним із провідних науково - методичних центрів у сфері банківського бізнесу, виступає координатором та головним виконавцем наукових тем з проблем грошового обігу, кредиту, банківської справи. Науковою школою виконуються наукові дослідження за напрямами, що мають значне науково – теоретичне, методичне та практичне значення.

Ключові напрями досліджень науково-освітньої школи «Грошово-кредитних відносин КНЕУ»:

 • роль грошей та кредиту в соціально-економічному розвитку України;
 • центральний банк та грошово-кредитна політика;
 • структурно-функціональні трансформації у сфері фінансового посередництва;
 • підвищення ролі банківської системи в економічному і соціальному розвитку України;
 • регулювання банківської діяльності в умовах глобалізації та інтеграції фінансових ринків;
 • фінансово-кредитне забезпечення інноваційного розвитку економіки України;
 • системні ризики, макропруденційна політика та хеджування фінансових ризиків;
 • теорія та практика ризик-орієнтованого управління фінансово-кредитними установами;
 • антикризовий менеджмент та безпека банківської діяльності;
 • фінансова аналітика в діяльності банківських та небанківських кредитних установ;
 • цифровий банкінг, фінансові інновації, криптоактиви;
 • фінансова інклюзивність та роль банків в підвищенні фінансової грамотності населення в умовах діджиталізації банківської діяльності