Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Грошово-кредитних відносин

Остання редакція: 10.11.14
Загальна інформація про школу

Науково-освітня школа «Грошово-кредитних відносин» – це  історично одна з найперших та найбільш потужних наукових шкіл КНЕУ, яка з початку свого заснування до теперішнього часу має суттєвий вплив на розвиток банківської справи та банківської освіти в Україні.

Школа бере витоки з кафедри грошового обігу та кредиту Київського фінансово-економічного інституту, яку було створено у вересні 1945 року. За цей час її очолювали такі відомі вчені, доктори економічних наук, професори, як: В.Є. Власенко (1945-1969 р.р.), М.Т. Берков (1969 - 1991 р.р.), М.І.Савлук (1991 - 1993 р.р.), А.М. Мороз  (з 1993 року і до цього часу).

Основоположником науково-освітньої школи був В.Є. Власенко – видатний вчений економіст, широко відомий не тільки в Україні, а й за її межами. Його монографії «Грошова реформа С.Ю.Вітте», «Теорія грошей в Росії» високо цінуються у наукових колах, серед банкірів, фінансистів. Власенко В.Є. виховав цілу плеяду послідовників, котрі й досі забезпечують підготовку на високому науковому та методичному рівні фахівців з банківської справи. Його учні – доктори економічних наук, професори Берков М.Т., Савлук М.І., Мороз А.М., Полозенко Д.В., Шокун В.В.

Продовжив славні традиції науково-освітньої школи учень В.Є. Власенка – М.Т. Берков, який, займаючи керівні посади у Держплані України, активно співпрацював з кафедрою грошового обігу та кредиту. Без відриву від виробництва підготував та захистив кандидатську та докторську дисертації. Його оригінальна монографія «Міграція грошей» досі корисна як науковцям, практикам, так і студентам. Очоливши в 1969р. кафедру грошового обігу та кредиту, М.Т. Берков багато зробив для активізації наукових досліджень та підготовки наукових кадрів. За його підтримки захистили докторські дисертації Савлук М.І., Мороз А.М., Шокун В.В.

Вагомий внесок у розвиток школи зробив професор, д.е.н. М.І. Савлук – беззаперечний  авторитет у наукових та банківських колах, а також серед студентства. З 1963 року і до цього часу безперервно працює в ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана», пройшовши шлях від асистента до професора кафедри банківської справи. За сумісництвом працював заступником декана фінансово-економічного факультету, деканом заочного факультету, проректором з науково-методичної роботи, першим проректором, радником з економічних питань Голови НБУ (6 років) та старшим, провідним науковим співробітником Інституту економіки та прогнозування НАНУ (10 років).

Савлук М.І. має більше 150 наукових праць, в тому числі 8 монографій, 5 підручників, серед них: монографія «Фіскально-бюджетна та грошово-кредитна політики в Україні: проблеми та шляхи посилення взаємозв’язку» (2010 р.),  підручники «Основы банковского дела» (1994 р.) «Вступ до банківської справи» (1998 р.), «Національний банк і грошово-кредитна політика», «Банківські операції», «Центральний банк та грошово-кредитна політика» (2005 р.), «Операції банків і небанківських кредитних установ» (2013 р.) та ін. Підготовлений авторським колективом під керівництвом Савлука М.І. підручник «Гроші та кредит» витримав 6 видань та одержав широке визнання у викладацьких та студентських колах економічних ВНЗ України, а також серед фахівців банківської системи України.

Детальніше