Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бухгалтерія

Бухгалтерія є самостійним структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», який створено для забезпечення ведення в Університеті бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Основними завданнями бухгалтерії є:
1. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Університету та складення звітності.

2. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

3. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.

4. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

5. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

Положення про бухгалтерію Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

Остання редакція: 06.11.19
Контакти

Адреса: 03680, Україна, Київ, проспект Перемоги, 54/1
Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Телефон: (044) 456-54-08

Розрахунки з  платних освітніх послуг -  (044) 371-61-18,  (044) 371-62-85, каб.121.

Розрахунки по стипендії –  (044) 371-61-15, каб. 105

Розрахунки по заробітній платі –  (044) 371-62-94, каб.113а

Розрахунки за проживання в гуртожитку – (044) 371-61-36, каб. 104