Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Д. 26.006.06

 
Загальна інформація
 

В Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України створена спеціалізована вчена рада Д 26.006.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук зі спеціальності 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Кіндрацьку Любомиру Максимівну, завідувача кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Петрик Олену Анатоліївну, завідувача кафедри аудиту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено кандидата економічних наук Степаненко Оксану Іванівну, доцента кафедри обліку і оподаткування Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

Затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Міністерства освіти і науки України (наведено далі).

 
Захищені дисертації
 

 

 
Дисертації до захисту
 

 

Остання редакція: 24.02.17