Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ матеріально-технічного забезпечення

Відділ матеріально-технічного забезпечення (ВМТЗ)
 ДВНЗ «Київський національний економічний
 університет імені Вадима Гетьмана»

(каб.149)

Начальник відділу:  Узунов Лев Олександрович  (т. +380 44 371-61-65)

Положення про Відділ матеріально-технічного забезпечення 

Співробітники:

Інженер 1-ї категорії:   Ішутін Ігор Олексійович

 (т./ф. +380 44 456-12-01)

Інженер 2-ї категорії: Барикіна Людмила Леонідівна

 (т./ф. +380 44 456-12-01)

Інженер: Шабельтас Сергій Георгійович

(т./ф. +380 44 456-12-01)

Технік 1-ї категорії: Баран Лариса Володимирівна

(т./ф. +380 44 371-61-66)

Напрямки діяльності :

1.     Здійснює діяльність згідно з Положенням про відділ матеріально-технічного забезпечення Університету.

2.     Забезпечення безперебійної роботи підрозділів Університету в рамках бюджету поточного року та згідно із заявками встановленої форми.

3.     Придбанням ( в тому числі через проведення електронних допорогових закупівель) товарів та інших матеріальних цінностей.

4.     Обліком і зберіганням товарів та інших матеріальних цінностей на матеріальному складі та їх видачею підрозділам Університету згідно з накладної-вимогою, що підписана проректором та заст. гол. бухгалтера.

5.     Збором, утилізацією матеріальних цінностей, що списані та застарілого обладнання.

6.     Займається іншими видами діяльності, що передбачені Положенням та Наказами по Університету.

Остання редакція: 24.01.18