Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програми вступних випробувань на другий (магістерський) рівень вищої освіти

зі спеціальності 051 Економіка,  освітня програма - Економічна аналітика

зі спеціальності 051 Економіка,  освітня програма  – Економічна кібернетика і Дата Сайнс

зі спеціальності 051 Економіка,  освітня програма – Міжнародна економіка

зі спеціальності 051 Економіка,  освітня програма – Бізнес-економіка

зі спеціальності 051 Економіка,  освітня програма – Економіка агробізнесу і агротрейдинг

зі спеціальності 051 Економіка, освітня програма  – Міжнародна торгівля і маркетинг

зі спеціальності 051 Економіка, освітня програма  – Міжнародний облік і аналіз

зі спеціальності 053 Психологія, освітня програма  – Економічна та соціальна психологія

зі спеціальності 054 Соціологія, освітня програма– Соціологія економіки та підприємництва

зі спеціальності 071 Облік і оподаткування, освітня програма  – Облік і аудит

зі спеціальності 071 Облік і оподаткування, освітня програма   – Податковий менеджмент

зі спеціальності 071 Облік і оподаткування, освітня програма   – Облік, контроль та оподаткування агробізнесу

зі спеціальності 071 Облік і оподаткування, освітня програма – Облік і аудит в державному секторі

зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня  програма  – Фінанси

зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма  – Фінансовий менеджмент і контролінг

зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма   – Банківський менеджмент

зі спеціальності 072Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма   – Страхування та ризик-менеджмент

зі спеціальності 072Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма  – Інвестиційний менеджмент

зі спеціальності 072Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма   – Міжнародні фінанси

зі спеціальності 073Менеджмент, освітня програма  – Менеджмент бізнес- організацій

зі спеціальності 073Менеджмент освітня програма – Менеджмент проектів і консалтинг

зі спеціальності 073Менеджмент, освітня програма – Бізнес- адміністрування (англомовна)

зі спеціальності 073Менеджмент, освітня програма– Міжнародний менеджмент

зі спеціальності 073Менеджмент, освітня програма– Менеджмент  персоналу

зі спеціальності 075 Маркетинг, освітня програма) – Маркетинг

зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма  – Підприємництво

зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма   –Міжнародний бізнес

зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма  – Комерційна діяльність та логістика

зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки, освітня програма  – Інформаційні управляючі системи і технології

зі спеціальності 122 Комп’ютерні науки, освітня програма   – Системи штучного інтелекту

зі спеціальності 124 Системний аналіз, освітня програма – Системний аналіз

зі спеціальності 281Публічне управління та адміністрування, освітня програма (спеціалізація)  – Управління публічним сектором економіки

зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини, освітня програма  – Міжнародні економічні відносини

 

Остання редакція: 26.06.20