Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програми фахових вступних випробувань на другий (магістерський) рівень вищої освіти

Остання редакція: 18.04.19