Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програми вступних випробувань на другий (магістерський) рівень вищої освіти

спеціальність 051 Економіка, освітня програма - Економічна аналітика

спеціальність 051 Економіка, освітня програма – Економічна кібернетика і Дата Сайнс

спеціальність 051 Економіка, освітня програма – Міжнародна економіка

спеціальність 051 Економіка, освітня програма – Бізнес-економіка

спеціальність 051 Економіка, освітня програма – Економіка агробізнесу і агротрейдинг

спеціальність 051 Економіка, освітня програма – Міжнародна торгівля і маркетинг

спеціальність 051 Економіка, освітня програма – Міжнародний облік і аналіз

спеціальність 053 Психологія, освітня програма – Економічна та соціальна психологія

спеціальність 054 Соціологія, освітня програма– Соціологія економіки та підприємництва

спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітня програма – Облік і аудит

спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітня програма  – Податковий менеджмент

спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітня програма  – Облік, контроль та оподаткування агробізнесу

спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітня програма – Облік і аудит в державному секторі

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма – Фінанси

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма – Фінансовий менеджмент і контролінг

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма  – Банківський менеджмент

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма  – Страхування та ризик-менеджмент

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма  – Банківський та страховий менеджмент

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма – Інвестиційний менеджмент

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма  – Міжнародні фінанси

спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма – Менеджмент бізнес- організацій

спеціальність 073 Менеджмент освітня програма – Менеджмент проектів і консалтинг

спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма – Бізнес- адміністрування (англомовна)

спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма– Міжнародний менеджмент

спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма– Менеджмент персоналу

спеціальність 075 Маркетинг, освітня програма) – Маркетинг

спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма – Підприємництво

спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма – Комерційна діяльність та логістика

спеціальність 076 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма  – Міжнародний бізнес

спеціальність 122 Комп’ютерні науки, освітня програма – Інформаційні управляючі системи і технології

спеціальність 122 Комп’ютерні науки, освітня програма  – Системи штучного інтелекту

спеціальність 124 Системний аналіз, освітня програма – Системний аналіз

спеціальність 125 Кібербезпека, освітня програма – Математичні методи кібербезпеки

спеціальність 242 Туризм, освітня программа - Туризм

спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма (спеціалізація) – Управління публічним сектором економіки

спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма - Цифрове врядування

спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини, освітня програма – Міжнародні економічні відносини

 

Остання редакція: 21.07.21