Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Програми фахових іспитів для здобувачів освітнього ступеня магістр

 

спеціальність 051 Економіка, освітня програма - Економічна аналітика

спеціальність 051 Економіка, освітня програма – Економічна кібернетика і Дата Сайнс

спеціальність 051 Економіка, освітня програма – Міжнародна економіка

спеціальність 051 Економіка, освітня програма – Бізнес-економіка

спеціальність 051 Економіка, освітня програма – Економіка агробізнесу і агротрейдинг

спеціальність 051 Економіка, освітня програма – Міжнародна торгівля і маркетинг

спеціальність 051 Економіка, освітня програма – Міжнародний облік і аналіз

спеціальність 051 «Економіка», освітня програма - Економіка міста та урбаністика

спеціальність 053 Психологія, освітня програма – Економічна та соціальна психологія

спеціальність 054 Соціологія, освітня програма– Соціологія економіки та підприємництва

спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітня програма – Облік і аудит

спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітня програма  – Податковий менеджмент та фінансовий моніторинг в системі економічної безпеки

спеціальність 071 Облік і оподаткування, освітня програма – Облік і аудит в державному секторі

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма – Фінанси

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма – Фінансовий менеджмент і контролінг

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма  – Банківський менеджментСтрахування та фінансова безпекаРизик-менеджмент фінансового бізнес

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма – Митне адміністрування та посередництво

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма – Інвестиційний менеджмент

спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма  – Міжнародні фінанси

спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма – Менеджмент бізнес- організацій

спеціальність 073 Менеджмент освітня програма – Менеджмент проектів і консалтинг

спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма – Бізнес- адміністрування, Міжнародний менеджмент

спеціальність 073 Менеджмент, освітня програма– Менеджмент персоналу

спеціальність 075 Маркетинг, освітня програма) – Маркетинг

спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма – Інноваційне підприємництво і цифрове лідерство

спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма – Комерційна діяльність та логістика

спеціальність 076 Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма  – Міжнародний бізнес

спеціальність 081 «Право» освітні програми – Публічне право, Приватне право, Міжнародне комерційне право

спеціальність 122 Комп’ютерні науки, освітня програма – Інформаційні управляючі системи і технології

спеціальність 122 Комп’ютерні науки, освітня програма  – Системи штучного інтелекту

спеціальність 124 Системний аналіз, освітня програма – Системний аналіз

спеціальність 232 «Соціальне забезпечення», освітньою програмою – Соціальний менеджмент 

спеціальність 242 Туризм, освітня программа - Управління туристичними проєктами

спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма (спеціалізація) – Публічне управління та державна служба

спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування, освітня програма - Цифрове врядування

спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини, освітня програма – Міжнародні економічні відносини

 

Остання редакція: 05.06.23