Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Публічних фінансів

Остання редакція: 06.05.20
Загальна інформація про школу

Наукове поле фінансової науки досить широке й багатоаспектне. Воно включає сфери державних (публічних), корпоративних і міжнародних фінансів, фінансів домогосподарств, страхування і фінансовий ринок, які суттєво різняться за призначенням, організацією й засадами функціонування. Кожна сфера, забезпечуючи відповідні потреби економіки, держави й громадян, має важливе значення. Водночас ключова роль у фінансовій системі належить державним фінансам, через які у процесі розподілу та перерозподілу частини вартості ВВП відбувається реалізація державної фінансової політики, спрямованої на економічне зростання та підвищення рівня добробуту населення. У цьому контексті ключовими напрямами дослідження науково-освітньої школи з публічних фінансів є:

  • спрямування і складові, інструменти, важелі й механізми реалізації фіскальної політики держави;
  • бюджетна політика у контексті макрофінансової стабілізації;
  • податки та їх адміністрування, оптимізація податкової системи, податкова реформа;
  • раціоналізація системи та механізмів фінансування видатків бюджету та фондів цільового призначення;
  • оптимізація рівня і механізмів дефіцитного фінансування державних видатків;
  • формування ефективно функціонуючої бюджетної системи, зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування;
  • управління державним боргом, взаємовідносини з міжнародними кредиторами;
  • бюджетний та податковий ризик-менеджмент.

Українська науково-освітня школа публічних фінансів сформувалася на кафедрі фінансів КНЕУ у 80-ті роки минулого століття. Її ключовими ознаками є два аспекти дослідження публічних фінансів. По-перше, глибинне проникнення на основі методологічних підходів, заснованих на філософському підґрунті, в сутнісні характеристики ключових категорій публічних фінансів – податків, бюджету, державного боргу, – що дозволяє сформувати надійну теоретичну основу для побудови ефективної системи управління державними та місцевими фінансами. По-друге, теоретико-прикладне дослідження проблематики вироблення та реалізації фінансової політики держави, спрямованої на забезпечення макроекономічної стабільності й сприяння економічному зростанню. У цьому контексті усебічно досліджувалися як проблеми України, так і досвід країн із розвиненою ринковою економікою, на основі чого визначалися завдання і напрями фінансової стратегії й тактики розвитку молодої української держави.

Детальніше