Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Публічних фінансів

Остання редакція: 08.01.24
Загальна інформація про школу

Загальна інформація про наукову школу

Наукове поле фінансової науки досить широке й багатоаспектне. Воно включає сфери публічних, корпоративних і міжнародних фінансів, фінансів домогосподарств, страхування і фінансовий ринок, які суттєво різняться за призначенням, організацією й засадами функціонування. Кожна сфера, забезпечуючи відповідні потреби економіки, держави й громадян, має важливе значення. Водночас ключова роль у фінансовій системі належить публічним фінансам, через які у процесі розподілу та перерозподілу частини вартості ВВП відбувається реалізація державної фінансової політики, спрямованої на сталий розвиток та підвищення рівня добробуту населення. У цьому контексті ключовими напрямами дослідження наукової школи з публічних фінансів є:

  • спрямування і складові, інструменти, важелі й механізми реалізації фіскальної політики держави;
  • бюджетна політика у контексті макрофінансової стабілізації і сталого      розвитку;
  • податки та їх адміністрування, оптимізація податкової системи, податкова реформа;
  • раціоналізація системи та механізмів фінансування видатків бюджету та фондів цільового призначення;
  • оптимізація рівня і механізмів дефіцитного фінансування державних видатків;
  • формування ефективно функціонуючої бюджетної системи, зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування;
  • управління державним боргом, взаємовідносини з міжнародними кредиторами;
  • бюджетний та податковий ризик-менеджмент.

Детальніше…

Творчі здобутки представників наукової школи

Засновники наукової школи: Фундаторами української наукової школи публічних фінансів є відомі українські вчені-фінансисти Суторміна Валентина Миколаївна і Федосов Віктор Михайлович

Послідовники засновників: Вагомий внесок у розвиток ідей української наукової школи публічних фінансів внесли як вчені КНЕУ, так і представники інших університетів України, доктори економічних наук, професори Андрущенко Володимир Леонідович, Юрій Сергій Ілліч, Опарін Валерій Михайлович, Крисоватий Андрій Ігорович, Тимченко Олена Миколаївна, Буряченко Андрій Євгенович, Паєнтко Тетяна Василівна

Учні засновників та послідовників: Творчі здобутки наукової школи плідно розвивають учні засновників і послідовників, які працюють в КНЕУ на кафедрі фінансів імені Віктора Федосова. Сформовано досить потужний та активний колектив науковців у складі кандидатів економічних наук, доцентів таких як: Гладченко Лідія Петрівна, Жибер Тетяна Василівна, Кондратюк Сергій Якович, Славкова Алла Аркадіївна, Гризоглазов Денис ВалерійовичКоломієць Ганна Богданівна, Пислиця Анна Віталіївна, Рудик Наталія Василівна, Сивульська Наталія Миколаївна, Степура Марина Михайлівна

 

Відчутний внесок у розвиток ідей наукової школи публічних фінансів також внесли викладачі, які в різні роки працювали кафедрі фінансів: д.е.н., проф. Ц. Огонь (проблематика доходів бюджету). д.е.н., доц. О. Сушенко (проблематика «зелених фінансів»), к.е.н., проф В. Хлівний (проблематика міжбюджетних відносин),  кандидати економічних наук, доценти Л. Бенч і О. Бец (проблематика державного боргу), Р. Корнацька і Є. Малік (проблематика фінансування охорони здоров’я), Л. Сафонова (проблематика бюджетного менеджменту), Ю. Сибірянська (проблематика податкового менеджменту), кандидати економічних наук Н. Алексєєва (проблематика фінансування суспільних благ), М. Білінець (проблематика фінансування вищої освіти), Г. Завістовська (проблематика державного фінансового контролю).