Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

«Моделювання глобальної продовольчої безпеки в умовах війни в Україні»

Номер державної реєстрації: 0123U102010

Строк виконання: 2023 р. – 2025 р.

Джерело фінансування: кошти Державного бюджету України (Наказ МОН № 232 від 03.03.2023 р.)

 

Мета проєкту: розробка та практичне застосування інструментарію оцінювання загроз продовольчої безпеки на основі методів Data Science (штучного інтелекту, машинного навчання та ін.), визначення методів зниження ризиків, пов’язаних із забезпеченням населення України та інших країн продовольством, та формування удосконалених підходів до зменшення залежностей від зовнішніх чинників, а також розробка заходів, які забезпечать доступ до дефіцитних запасів їжі для підвищення стійкості та забезпечення глобальної продовольчої безпеки 

 

В рамках проєкту поставлені наступні завдання для досягнення мети проєкту:

 

  1. Провести аналіз динаміки глобальної продовольчої безпеки та визначити основні чинники, що впливають на рівень продовольчої безпеки вумовах війни на національному таглобальному ринку;
  2. Дослідити світовий досвід управління ризиками продовольчої безпеки та розробити методологію оцінки ризиків продовольчої безпеки в умовахвійни та післявоєнного відновлення;
  3. Розробка нової концепції моделювання глобальної продовольчої безпеки;
  4. Розробити та здійснити практичну реалізацію інструментарію моделювання ризиків та оцінювання загроз глобальної продовольчої безпеки;
  5. Оцінити плани та заходи, які вживаються для ліквідації голоду та забезпечення стійкої продовольчої безпеки в умовах війни;
  6. Побудувати модель сценаріїв дій для ліквідації голоду та забезпечення стійкої глобальної та національної продовольчої безпеки в умовах війни тав післявоєнний період;
  7. Дослідити наслідки зниження рівня глобальної продовольчої безпеки у післявоєнний період та майбутні виклики для економіки України;
  8. Розробити рекомендації щодо формування політики Продовольчої безпеки України в умовах війни та у післявоєнний період;
  9. Розробити системи підтримки прийняття рішень щодо забезпечення продовольчої безпеки в Україні на основі передових цифрових технологій.
Остання редакція: 01.05.24