Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ наукової інформації

Відділ наукової інформації є структурним підрозділом Університету, створеним як невід’ємна складова організації його науково-інноваційної діяльності. Основною метою відділу є координація та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової та інноваційної діяльності в Університеті.

Основними завданнями відділу наукової інформації є:

·інформаційно-аналітичне забезпечення науково-дослідної діяльності в Університеті (збирання, систематизація, узагальнення та аналіз відповідної інформації);

·моніторинг й експертне оцінювання наукових досягнень Університету порівняно з вітчизняними навчальними закладами;

·організація проходження Університетом державної атестації в частині провадження наукової діяльності; 

·моніторингякості інноваційної діяльності кафедр (науково-педагогічних працівників Університету), відстеження її динаміки з метою здійснення порівняльної оцінки їх інноваційного внеску у формування високого рейтингу Університету в його науковій атестації;

·координація планування та виконання кафедрами та інститутами Університету науково-дослідної роботи;

·залучення науковців Університету до участі в різноманітних національних та міжнародних наукових заходах, у реалізації дослідницьких програм, отримання національних та міжнародних грантів, наукових стипендій, премій та ін.;

· забезпечення належного інтернет-представлення наукової діяльності Університету;

·широке залучення до науково-дослідної й інноваційної діяльності талановитої молоді.

Положення про відділ наукової інформації

Остання редакція: 04.10.22