Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Відділ наукової інформації

Відділ наукової інформації є структурним підрозділом Університету, створеним як невід’ємна складова організації його науково-інноваційної діяльності.

Основною метою відділу є координація та інформаційно-аналітичне забезпечення наукової та інноваційної діяльності в Університеті.

Основними завданнями відділу наукової інформації є:

  • інформаційно-аналітичне забезпечення науково-дослідної діяльності в Університеті (збирання, систематизація, узагальнення та аналіз відповідної інформації);
  • моніторинг й експертне оцінювання наукових досягнень Університету порівняно з вітчизняними навчальними закладами;
  • організація проходження Університетом державної атестації в частині провадження наукової діяльності; 
  • моніторинг якості інноваційної діяльності кафедр (науково-педагогічних працівників Університету), відстеження її динаміки з метою здійснення порівняльної оцінки їх інноваційного внеску у формування високого рейтингу Університету в його науковій атестації;
  • координація планування та виконання кафедрами та інститутами Університету науково-дослідної роботи;
  • залучення науковців Університету до участі в різноманітних національних та міжнародних наукових заходах, у реалізації дослідницьких програм, отримання національних та міжнародних грантів, наукових стипендій, премій та ін.;
  • забезпечення належного інтернет-представлення наукової діяльності Університету;
  • широке залучення до науково-дослідної й інноваційної діяльності талановитої молоді.

Положення про відділ наукової інформації

Остання редакція: 03.11.23