Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Доступ до публічної інформації

 

Державні закупівлі

Запит на надання публічної інформації

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана  надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації.

Надання публічної інформації ДВНЗ "КНЕУ ім. В. Гетьмана" здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов'язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:
 

форми для подання інформаційного запиту на отримання публічної інформації:

Форма для подання інформаційного запиту у електронному вигляді (зразок);

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 03680 м. Київ, проспект Перемоги 54/1 відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

Телефон: (044) 371-61-01;

Електронна пошта: office@kneu.edu.ua

Звіт про результати розгляду запитів на інформацію

Нормативно-правова база
Закон України "Про інформацію"
Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Електронна форма декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру
Додаток до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 7 квітня 2011 року № 3206-VІ

Приймальна комісія

Освітні програми

 

Нормативно-правова база документів Університету до обговорення

 

Нормативні документи з організації освітнього процесу

Щорічні звіти

Дозвільні документи

Зразки документів про вищу освіту

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Правила виплати  стипендій

Заходи

Позовні заяви та рішення судів (Показати файли... )

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ В СУДОВОМУ ПОРЯДКУ

Етичний кодекс

Зворотній звязок з стейкхолдерами