Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукові видання університету

Інформація про наукові збірники, журнали, інші періодичні видання, що випускаються університетом

Положення про наукові фахові періодичні видання ДВНЗ_КНЕУ ім. В.Гетьмана

Друковані періодичні видання
 
Електронні періодичні видання
 
 
План видання монографій
Остання редакція: 06.09.21