Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіки підприємства

Остання редакція: 06.05.20
Загальна інформація про школу

Наукова школа «Економіки підприємств» утворилася з самого початку заснування ДВНЗ “КНЕУ ім. Вадима Гетьмана” і має  давні наукові та педагогічні традиції. Протягом ХХ століття вона пройшла еволюційний шлях становлення, розвитку, трансформації та успішного функціонування.

Фундамент наукової школи почали формувати відомі економісти Бардір Ф.Ф., Гак Д.В., Бухало С.М..  Проте її остаточне утворення  прийшлося на 1968-1992 роки, коли нею керував  видатний науковець, доктор економічних наук, професор Сергій Федорович  Покропивний. Саме за його редакцією видано перший фундаментальний підручник «Економіка підприємства» та сформовано навчально-методичний комплекс для підготовки фахівців та професіоналів з економіки підприємств. Якісно новий етап в розвитку наукової школи в останні роки пов'язаний з ім’ям вихованниці Д.В.Гака, послідовниці принципів і наукових підходів С.Ф.Покропивного професоркою Г.О.Швиданенко. Сучасний етап розвитку наукової школи під її керівництвом характеризується креативністю, науковою творчістю та поглибленням досліджень з економіки підприємства.

На поточний момент наукова школа представлена 5 докторами і 33 кандидатами економічних наук. Ведеться підготовка 3 дисертацій на здобуття ступеня доктора економічних наук та 11 доктора філософії з економіки.

Творчий внесок
Тематика п'ятирічних науково-дослідних робіт :

  • «Економічний потенціал підприємства, його діагностика та оцінка результативності використання» (1995-2000 рр., державний реєстраційний номер 0195UО12937);
  • «Сучасний розвиток і система управління підприємствами (об’єднаннями) в ринкових умовах господарювання» (2000-2004 рр., державний реєстраційний номер 0100U004558);
  • «Методично-прикладні засади управління потенціалом промислових підприємств України» (2005 рр., державний реєстраційний № 01054001891);
  • «Економіка, організація та результативність діяльності підприємств» (2006-2010 рр., державний реєстраційний номер 0106U001802);
  • «Теоретичні, науково-методичні та прикладні засади ефективності функціонування і розвитку підприємств» (2011-2015 рр., державний реєстраційний номер 0111U002614).
  • «Неоекономіка та імперативи розвитку підприємництва» (2016-2020 рр., державний реєстраційний номер 0116U001555)

Детальніше