Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Корисна інформація

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування Університету

Мета діяльності та основні завдання

 

Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Основні завдання Наукового товариства:

 • залучення осіб, які навчаються та працюють в вищому навчальному закладі, до науково-дослідницької роботи; пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і працюють в Університеті, надання їм всебічної допомоги;

 • підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;

 • створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях, симпозіумах тощо;

 • сприяння розміщенню наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених у вітчизняних та зарубіжних наукових мережах;

 • організація та розвиток міжнародного наукового і культурного співробітництва з іншими вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями.

В структурі Наукового товариства функціонує Рада молодих вчених(РМВ) — є колегіальним об’єднанням молодих вчених Університету, яке створено з метою сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодихвчених і реалізації їх професійних та інтелектуальних прав; сприяння міжвузівській інтеграції молодих вчених, в тому числі й міжнародній.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених досліджень молодих науковціві студентів:

 • є ініціатором та співорганізатором всеукраїнських та міжнародних воркшопів, семінарів, конференцій, публічних лекційдля студентів та молодих дослідників спільно з вищими навчальними закладами Польщі, Литви, Німеччини, Чехії. Зокрема, за останні 5 роківбуло проведено більш ніж 30наукових заходів, з них: 10 міжнародних науково-практичних семінари та конференції, 8 PhD-воркшопів (4 з яких в Німеччині), 4 міждисциплінарні колоквіуми для аспірантів та молодих дослідників та 3 круглих столи, 3 міжнародні літні школи, 3 міжнародних літніх форуми для представників освіти та бізнесу тощо. 

 • В напрямі розвитку процесу підготовки докторів філософії ініційовано подвійне наукове керівництво дисертаційною роботою PHD-студента між КНЕУ та Університетом м. Бремена (Німеччина).

 • За сприяння керівництва НТ 7 PhD-студентів та молодих дослідників з КНЕУ мали можливість за минулі 5 роківздійснити дослідницькі візити до німецьких університетів (м. Бремен та м. Шпайєр) з метою поглиблення якості результатів наукових досліджень та розширення кола наукових комунікацій.

 • В напрямку сприяння розвитку студентськоїнауки ініційовано проведення міжнародних наукових конференцій та участь студентів внауково-дослідницьких студентських проектах.

 • В напрямку підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування НТ ініціює проведення відкритих публічних лекцій та зустрічей з фахівцямипровідних європейських наукових та науково-дослідних установ. За останні 5 років проведено більш ніж 25 зустрічей.

 • Керівництвом НТ  активізовано академічну мобільність студентів двох рівнів освітидо провідних навчальних закладів Німеччини (зокрема, Університет міста Бремена та Німецький університет адміністративних наук міста Шпайєра).

 • Керівництвом НТ ініційовано розвиток системи підготовки здобувачів вищої освіти за рахунок впровадження пілотного проекту дуальної освіти на факультеті фінансів КНЕУ.

 • керівництво НТ проводить активну діяльність в напряму пошуку додаткового фінансування для забезпечення академічної мобільності молодих дослідників (програми Ерасмус+ та DAAD, фундації Ганса Зайделята Конрада Аденауера)

Міжнародна академічна мобільність (2016-2020 рр) з Університетом м. Бремена (Німеччина)

Остання редакція: 15.03.24