Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (далі – Наукове товариство) є частиною системи громадського самоврядування Університету

Мета діяльності та основні завдання

 

Метою діяльності Наукового товариства є створення умов для розкриття наукового та творчого потенціалу осіб, які навчаються та працюють в Університеті, розвиток в них наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризація різних галузей науки в вищому навчальному закладі, розвиток інноваційної діяльності, організаційна допомога керівництву Університету в оптимізації наукової та навчальної роботи.

Основні завдання Наукового товариства:

  • залучення осіб, які навчаються та працюють в вищому навчальному закладі, до науково-дослідницької роботи; пошук та підтримка талановитих дослідників серед осіб, які навчаються і працюють в Університеті, надання їм всебічної допомоги;

  • підвищення якості науково-дослідної та науково-практичної роботи студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Університету з метою набуття ними практичного досвіду роботи з фахового спрямування;

  • створення сприятливих умов для участі студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених в наукових конкурсах, олімпіадах, конференціях, симпозіумах тощо;

  • сприяння розміщенню наукових досліджень студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених у вітчизняних та зарубіжних наукових мережах;

  • організація та розвиток міжнародного наукового і культурного співробітництва з іншими вищими навчальними закладами, науковими установами та організаціями.

В структурі Наукового товариства функціонує Рада молодих вчених(РМВ) — є колегіальним об’єднанням молодих вчених Університету, яке створено з метою сприяння науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодихвчених і реалізації їх професійних та інтелектуальних прав; сприяння міжвузівській інтеграції молодих вчених, в тому числі й міжнародній.

Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених досліджень молодих науковціві студентів:

  • є ініціатором та співорганізатором всеукраїнських та міжнародних воркшопів, семінарів, конференцій, публічних лекційдля студентів та молодих дослідників спільно з вищими навчальними закладами Польщі, Литви, Німеччини, Чехії. Зокрема, за останні 5 роківбуло проведено більш ніж 30наукових заходів, з них: 10 міжнародних науково-практичних семінари та конференції, 8 PhD-воркшопів (4 з яких в Німеччині), 4 міждисциплінарні колоквіуми для аспірантів та молодих дослідників та 3 круглих столи, 3 міжнародні літні школи, 3 міжнародних літніх форуми для представників освіти та бізнесу тощо.