Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Центр виховної роботи та соціальної адаптації студентів

Для забезпечення високої якості виховної  та соціальної роботи в Київському національному університеті ім..Вадима Гетьмана створено Координаційний центр виховної роботи  та соціальної адаптації студентів метою якого є координація, узгодження діяльності всіх суб’єктів виховного процесу в університеті для формування гуманітарного середовища університету, гуманізації взаємин всіх учасників освітнього процесу, підвищення психолого-педагогічної культури  та ефективності виховної роботи.

    Завдання Центру полягає в проведенні:

  • виховної роботи - по усім напрямам визначеним Концепцією національно – патріотичного виховання студентської молоді ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» ;
  • консультативної роботи - надання допомоги особам в усвідомленні  проблеми та в пошуку шляхів її оптимального розв`язання, надання консультацій з питань соціалізації студентів науково-педагогічним працівникам та співробітникам КНЕУ;
  • просвітницької роботи - підвищення соціальної компетентності студентів та викладачів університету;організація дослідницької роботи  орієнтованої  на виявлення актуальних напрямків соціальної роботи, пошук науково обгрунтованої системи супроводу навчально-виховного процесу, дослідження процесу адаптації студентів до навчання в університеті, соціально-психологічних особливостей студентів, їх професійного самовизначення і становлення як фахівців;
  • профілактичної роботи - своєчасне попередження проблемних ситуацій у становленні особистості, проявів девіантної поведінки, запобігання конфліктам;
  • організаційної роботи - координація співпраці всіх учасників соціально – виховного процесу.

Концертні виступи на фестивалі СтудБум-2018

План виховної роботи КНЕУ ім.Вадима Гетьмана на 2017-2018 н.р.

План виховної роботи КНЕУ ім.Вадима Гетьмана на 2018/2019 н.р.

Положення про Координаційний центр виховної роботи соціальної адаптації студентів

Концепція національного виховання студентської молоді

Остання редакція: 16.11.18