Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Центр виховної роботи та соціальної адаптації студентів

Для забезпечення високої якості виховної  та соціальної роботи в Київському національному університеті ім..Вадима Гетьмана створено Координаційний центр виховної роботи  та соціальної адаптації студентів метою якого є координація, узгодження діяльності всіх суб’єктів виховного процесу в університеті для формування гуманітарного середовища університету, гуманізації взаємин всіх учасників освітнього процесу, підвищення психолого-педагогічної культури  та ефективності виховної роботи.

    Завдання Центру полягає в проведенні:

  • виховної роботи - по усім напрямам визначеним Концепцією національно – патріотичного виховання студентської молоді ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана» ;
  • консультативної роботи - надання допомоги особам в усвідомленні  проблеми та в пошуку шляхів її оптимального розв`язання, надання консультацій з питань соціалізації студентів науково-педагогічним працівникам та співробітникам КНЕУ;
  • просвітницької роботи - підвищення соціальної компетентності студентів та викладачів університету;організація дослідницької роботи  орієнтованої  на виявлення актуальних напрямків соціальної роботи, пошук науково обгрунтованої системи супроводу навчально-виховного процесу, дослідження процесу адаптації студентів до навчання в університеті, соціально-психологічних особливостей студентів, їх професійного самовизначення і становлення як фахівців;
  • профілактичної роботи - своєчасне попередження проблемних ситуацій у становленні особистості, проявів девіантної поведінки, запобігання конфліктам;
  • організаційної роботи - координація співпраці всіх учасників соціально – виховного процесу.

Підсумки методичного семінару для кураторів академічних груп 2020/2021 н.р.

План виховної роботи у ДВНЗ "КНЕУ ім.В.Гетьмана" на 2020-2021 навч.рік

Меморандум про партнерство з медичним центром "Мій лікар"

Наказ "Про призначення кураторами академічних груп студентів І курсу на 1 семестр 2020/2021 навч.року"

Наказ від 24.09.2020 №396 "Про внесення змін до Наказу "Про призначення кураторами академічних груп студентів І курсу на 1 семестр 2020/2021 навч.року" від 14.09.2020 № 375"

Декларація з сімейним лікарем

Рекомендації Центру виховної роботи про тимчасовий порядок організації освітньо-виховного процесу у 2020/2021 н.р. в умовах карантинних обмежень

Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням

Положення щодо протидії булінгу (цькування)

Наказ про введення в дію Положень "Про попередження та протидію сексуальним домаганням" та "Про булінг"

Наказ про введення в дію Положення про комісію з етики

Положення про комісію з етики

Положення про Центр виховної роботи та соціальної адаптації студентів

Наказ про введення в дію Положення про Центр виховної роботи та соціальної адаптації студентів

Концепція національного виховання студентської молоді

 

Остання редакція: 13.10.20